Kürtaj Alsancak

  Kürtaj Alsancak, istenmeyen ya da riskli gebeliklerin sonlandırılmasını sağlayan bir işlemdir. Kürtaj işlemi, uygun yöntemle ve anestezi koşullarında rahim içinin temizlenmesiyle yapılır. Yasal kürtaj süresi 10 haftadır. Bu sebeple, kesenin rahimde görünmeye başladığı haftadan, 10. haftaya kadar geçen süre içerisinde kürtaj yapılabilir. Kürtaj, mutlaka bir kadın doğum uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. Kürtajın uzman doktor tarafından ve steril bir şekilde gerçekleştirilmesi, kürtaj yaptıran kişinin sağlığının, işlem sırasında ve sonrasında korunması açısından çok önemlidir. Kürtaj Alsancak hakkında bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçerek, Op. Dr. İhsan Atabay’dan randevu alabilirisiniz.

  Kürtaj Nedir?

  Kürtaj Alsancak; temizleme anlamına gelir. Rahim içinin temizlenmesi amacıyla uygulanan işlemi ifade eder. Gebeliğin uygun yöntemler kullanılarak sonlandırılması işlemi kürtaj olarak adlandırılır. Kürtaj aynı zamanda, düşük yapılan durumlarda da başvurulan bir yöntemdir. “Revizyone kürtaj” adı verilen bu işlem, düşük sonrası rahmi temizlemek amacıyla uygulanabilir.

  Bununla birlikte, rahim içi hastalıklarda ya da adet düzensizliği gibi durumlarda tanı amaçlı kürtaj yapılabilir. “Probe kürtaj” olarak adlandırılan bu işlem, rahim içinden doku alınması amacıyla gerçekleştirilir. Alınan dokular incelenir ve bu yolla probleme neden olan durumun saptanması amaçlanır.

  Kürtaj Nasıl Yapılır?

  Kürtaj işleminden önce, ultrasonla rahime bakılarak gebelik kesesinin durumu incelenir. Ardından, hastanın anestezi için uygunluğu araştırılır. Kürtaj, genellikle sedasyon dediğimiz, derin uyku hâlinde yapılır. Burada hasta kürtaj esnasında tam uyku halindedir ve ağrı hissetmez. Ancak hastanın durumu değerlendirilerek, gerekli durumlarda, lokal ya da genel anestezi yöntemleri de tercih edilebilir.

  Vakumla Kürtaj Alsancak

  Gebeliğin sonlandırılması için en çok kullanılan yöntem vakumla kürtaj işlemidir. Bu yöntemle yapılan kürtaj işleminde risk, diğer yöntemlere göre daha azdır. Kürtaja başlarken rahim ağzı, işlem için uygun olacak şekilde genişletilir. Ardından, rahim içine ulaşılır. Rahim içerisinde negatif basınç yaratılarak, gebelik kesesi rahimden uzaklaştırılır. Kürtaj işlemi yaklaşık 3 – 4 dakika sürer. Kişi, kürtaj işleminin ardından, anestezinin etkisi geçtikten sonra, günlük hayatına dönebilir.

  Kürtaj Ne Zaman Yapılır?

  Kürtaj yapılabilmesi için ilk olarak, gebeliğin kaçıncı haftasına gelindiği bilinmelidir. Gebelik şüphesi yaşayanların ilk olarak başvurduğu yöntem, idrarla yapılan gebelik testleridir. Bu testler kolay ulaşılabilir olduğundan sıkça tercih edilir. Aynı zamanda, güvenilirlik oranları da yüksektir. Fakat testin doğru uygulanamadığı durumlarda yanlış sonuç alınabilme ihtimali vardır. Gebeliğin erken dönemlerinde de idrar testi negatif sonuç verebilir. Bu noktada, kesin bir sonuç alabilmek için kan testi uygulanması gerekebilir. Kanda yapılan hormon testi, erken dönem gebeliklerin tespit edilmesi için daha güvenilir bir yöntemdir. Gebelik için yapılan kan testinde Beta HCG değerine bakılır. Bu değerin 1500’ü geçmesi, rahim içinde kesenin oluştuğunu ifade eder. Bu durumda kese, ultrasonla görünebilir ve kürtaj işlemi uygulanabilir. Kesenin görünebilir hale gelmesi, gebeliğin yaklaşık olarak 4-5. haftalarına denk gelir.

  Gebelik Tarihi Nasıl Hesaplanır?

  Gebelik sonlandırma Alsancak işlemi yapılmadan önce, gebeliğin ne zaman başladığı bilinmelidir. Gebelik haftası hesaplanırken ilişki tarihi baz alınmamalıdır. Gebelik süresi, son adet tarihinin ilk gününden başlanarak sayılır. Gebeliğin kaçıncı haftasında olduğunu anlamak için ultrason kontrolü de yapılabilir.

  Gebeliğin Kaçıncı Haftasından İtibaren Kürtaj Yapılır?

  Kürtaj Alsancak için ülkemizde belirlenen yasal sınır 10 haftadır. Yasal olarak, 10. haftaya kadar olan gebelikler kürtaj işlemiyle sonlandırılabilir. 10 haftayı geçen gebeliklere ise ancak, sağlık açısından bir risk taşıdığı belirlenen durumlarda müdahale edilebilir. Yasal süreyi geçmiş olan gebeliklerde kürtaj, uzman doktorlardan oluşan heyet kararıyla yasal çerçevede gebelik sonlandırma işlemi gerçekleştirilebilir.

  Kürtaj Alsancak Kimlere Yapılabilir?

  Kürtaj, 18 yaşından büyük kişilere yapılabilir. 18 yaşını geçmiş ve bekar olan kişiler, kendi istekleri doğrultusunda kürtaj yaptırabilir. Evli olan kişilere kürtaj yapmak için ise kendi rızalarıyla birlikte, eşlerinin de yazılı rızasını belirtmesi gereklidir.

  Alsancak Kürtaj Fiyatları 2024

  Kürtaj, her ne kadar kısa süren ve güvenli bir işlem olsa da kürtaj sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara dikkat edilmelidir. Bu noktada, kürtaj işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu; işlemin steril koşullarda gerçekleştirilmesidir. Kürtaj fiyatları, yapılacak işleme göre değişiklik gösterebilir. Kürtajın hangi yöntemle yapılacağı ve hangi anestezi yönteminin tercih edileceği fiyatlara etki edebilir. Alsancak kürtaj fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için Op. Dr. İhsan Atabay’ın kliniğini arayabilir; randevu alabilirsiniz.