İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi İzmir

  İnfertilite yani kısırlık; çiftlerin bebek sahibi olmasını engelleyen bir durumdur. Kısırlık, hem kadının hem de erkeğin üreme sistemi ile ilgili sorunlardan kaynaklanabilir. Bazı durumlarda hormonal dengesizlikler de kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle infertil çiftin değerlendirilmesi İzmir, hem kadının hem de erkeğin muayenesini içeren bir süreçtir. Kadınlarda kistik dokular, rahim içerisindeki anormallikler ve hormonal dengesizlik en sık görülen kısırlık nedenleridir. Erkeklerde ise sperm kalitesindeki sorunlar nedeniyle kısırlık görülmesi oldukça yaygındır. Bazı durumlarda ise kısırlığın nedeni bilinmez. Bu durumda en sık başvurulan tedavi yöntemleri; aşılama ve tüp bebek tedavisidir. Kısırlık, çoğu zaman tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Nedeni bilinmeyen kısırlık vakalarında da modern tedavi yöntemleri sayesinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

  İnfertilite (Kısırlık) Nasıl Anlaşılır?

  Genç ve sağlıklı çiftler, bebek sahibi olmaya karar verdikten sonra, ilk denemelerinde başarılı olamayabilirler. Bu süreç 1 yıla kadar uzayabilir ve uzaması normal kabul edilir. Çünkü, gebe kalma durumu yumurtlama dönemlerinden, kadın ve erkeğin psikolojik durumundan veya çevresel faktörlerden etkilenebilir. Ancak korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin 1 yıldan uzun süre olmaması, kısırlık şüphesi oluşturur. Kadınlarda, ilerleyen yaş da gebe kalmayı zorlaştırdığı için 35 yaşın üzerindeki kadınlar için bu süre 6 ay olabilir. Benzer şekilde ailesinde kısırlık öyküsü olan çiftlerin de 6 aydan sonra, uzman bir jinekologa başvurması gerekebilir.

  İnfertil Kadının Değerlendirilmesi

  Kısırlık, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kadınlarda kısırlığın en önemli nedenlerinden biri de yaştır. 35 yaşından sonra, yumurta rezervi ve yumurtlama kalitesi düştüğünden gebe kalma ihtimali de zaman içinde giderek düşer. Bununla birlikte 35 yaşından genç kadınlarda da rahmin yapısına ve hormonal değişikliklere bağlı olarak kısırlık görülebilir. Bu nedenle kadının infertilite açısından değerlendirilmesi; hem genel sağlık durumunun hem de üreme sisteminin incelenmesini içeren, kapsamlı bir süreçtir.

  Rutin jinekolojik muayene sırasında yapılan ultrason ve rahim içi incelemeler, kısırlığın tanısında yardımcı olabilir. Özellikle rahim içi yapışıklıkların, kistlerin, poliplerin ya da polikistik over sendromunun teşhisinde jinekolojik muayene ilk başvurulan yöntemdir.

  Bununla birlikte gebeliği engelleme olasılığı olan şeker ve tansiyon hastalığı ihtimali de değerlendirilmelidir. Kadının prolaktin seviyesinin ve hormonal dengesinin ölçülmesi için kan ve idrar testleri de yapılabilir.

  Kadının adet döngüsünün düzenli olup olmadığı, mevcut kistlerin büyüklüğü ve tüplerin tıkanıklık durumu da göz önünde bulundurularak, gebeliği önleyici faktörler teker teker ele alınır. Tüplerin tıkalı olup olmadığını anlamak için Rahim Filmi ( Histerosalpingografi – HSG ) işlemi yapılır.

  İnfertil Erkeğin Değerlendirilmesi

  İnfertil çiftin değerlendirilmesinde, eşlerin her birinin detaylı olarak muayene edilmesi önemlidir. Kısırlık, erkeklerde yaklaşık %30-40 oranında görülen bir durumdur. Erkeklerde kısırlığın nedeni ise çoğunlukla sperm kalitesi ve hareketliliği ile ilgilidir. Bu nedenle infertil çiftin değerlendirilmesinde, semen analizi oldukça önemli rol oynar. Bununla birlikte erkeğin genel sağlık durumu, kanal tıkanıklığı ve çeşitli enfeksiyonların varlığı da incelenir.

  Semen Analizi Nasıl Yapılır?

  Semen analizi, erkeğin menisindeki sperm yoğunluğunun, spermlerin hareketlerinin ve şeklinin değerlendirilmesini sağlayan bir tetkiktir. Semen analizi yapılmadan önce, cinsel perhiz şarttır. Bu nedenle erkeğin yaklaşık 3 günlük cinsel perhizden sonra meni örneği vermesi gerekir. Erkekten alınan meni örneği, laboratuvar ortamında analiz edilir.

  Eğer sonuçlarda, spermin kalitesi ile ilgili sorunlar saptanırsa, aşılama ya da tüp bebek tedavisi tercih edilebilir. Ağır olmayan sperm bozukluklarında genelde ilk denenen yöntem aşılamadır. Eğer aşılama başarısız olursa tüp bebeğe geçilir. Burada bilinmesi gereken , ne aşılama ne de tüp bebek tedavisinde %100 başarı şansı olmadığıdır. Fakat bazen bir bazen birkaç deneme sonrasında yüz güldürücü sonuç alınma olasılığı, tedavisiz beklemeye göre çok daha yüksektir.

  İzmir İnfertilite Tedavisi

  Kısırlığın değerlendirilmesi, en az tedavi süreci kadar önemlidir. Çünkü kısırlık, ancak altta yatan nedenler teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle infertil çiftin her birini ayrı ayrı muayene etmek, gebeliğe engel olabilecek tüm şüpheleri ortadan kaldırmak gerekir. Jinekolojik muayene, ürolojik muayene, ultrason vb. görüntüleme yöntemleri, kan, idrar ve semen analizi ile infertilite değerlendirmesi yapılabilir.